Βιβλιογραφία

Found 102 results
2009
C. Skordoulis, Συγγρ., Science and Worldviews in the Marxist Tradition, in Science and Worldviews in Education, Springer, 2009.
A. Velentzas, Halkia, K., και Skodoulis, C., Συγγρ., Thought Experiments: A tool for teaching Physics Theories in Secondary Education. The case of Heisenberg’s microscope, in ESERA 2009 , Istanbul, Turkey, 2009.
A. Chalkides, Συγγρ., Από τα εκπαιδευτικά σενάρια με ΤΠΕ στις ιστοεξερευνήσεις. Η περίπτωση της διδασκαλίας θεμάτων από τις Περιβαλλοντικές Επιστήμες., Χ-Ray@Εκπαίδευση, περιοδικό του ΚΕΣΕΑ-ΤΠΕ, 2009.
A. Chalkides, Συγγρ., Από τα εκπαιδευτικά σενάρια με ΤΠΕ στις ιστοεξερευνήσεις. Η περίπτωση της διδασκαλίας θεμάτων από τις Περιβαλλοντικές Επιστήμες, (From the educational seminars with ICT to internet searches. The case of teaching Environmental Sciences), Χ-Ray@Εκπαίδευση, περιοδικό του ΚΕΣΕΑ-ΤΠΕ, 2009.
L. Prinou, Halkia, L., και Skordoulis, C. D., Συγγρ., “Η διδασκαλία της θεωρία της εξέλιξης στο Ελληνικό σχολείο: παρελθόν και παρόν”, in Η Διδασκαλία της Θεωρίας της Εξέλιξης: Θεωρητικά και Παιδαγωγικά Ζητήματα, Athens: Εκπαιδευτήρια Γείτονα, 2009.
G. Vlahakis, Συγγρ., «Πόσοι Ευγένιοι, πόσοι Θεοτόκαι άλλοι δεν έμελλον ήδη να περιπολώνται περί ημών». Συνάφειες, αποκλίσεις και επιδράσεις της επιστημονικής σκέψης των δύο Κερκυραίων λογίων, in the International Congress “Evgenios Voulgaris”, Corfu, Greece, 2009.
K. Σκορδούλης, Συγγρ., Φιλοσοφία της Κριτικής Εκπαίδευσης στις Φυσικές Επιστήμες, Kritiki: Critical Science and Education, τ. 9, 2009.
2008
K. Tampakis, Συγγρ., The reception of Quantum Mechanics in Greece, in Theoretical Issues in the Sciences of Nature, Athens: Topos, 2008.
Ιωάννα Σταύρου, Συγγρ., Εκπαίδευση για τις Φυσικές Επιστήμες και Λογοτεχνία Επιστημονικής Φαντασίας: κριτικές προσεγγίσεις, Κριτική: Επιστήμη και Εκπαίδευση, τ. 7, σσ 91-104 , 2008.
Αριστοτέλη Γκιόλμας, Σταύρου, Ιωάννα, και Σκορδούλης, Κ., Συγγρ., Η Οικουμενική Εκπαίδευση (Global Education) ως εκπαίδευση για την Κοινωνική Δικαιοσύνη: Ιστορική Αναδρομή, in 5ο Διεθνές Συνέδριο Ιστορίας της Εκπαίδευσης με θέμα «Εκπαίδευση και Κοινωνική Δικαιοσύνη», Πάτρα, 2008.
Ιωάννα Σταύρου, Συγγρ., Κριτικός Μαρξισμός και Λογοτεχνία Επιστημονικής Φαντασίας, Ουτοπία, τ. 78, σσ 77-92, 2008.
Αριστοτέλη Γκιόλμας, Χαλκίδης, Άνθιμος, Σταύρου, Δημήτριος, και Σκορδούλης, Κ., Συγγρ., Το Περιεχόμενο της έννοιας «Πολυπλοκότητα» (Complexity) ως χαρακτηριστικό των οικοσυστημάτων. Η εκπαιδευτική αξία, και οι στόχοι της διδασκαλίας της, in 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα «ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Φυσικοί Πόροι, Κοινωνία, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση»,, ΠΕΕΚΠΕ, Ναύπλιο, 2008.
Γιάννα Κατσιαμπούρα και Παρκοσίδης, Ιωάννης, Συγγρ., Φύλο και Τεχνολογία: Μια ανοιχτή συζήτηση…, Κριτική: Επιστήμη & Εκπαίδευση , τ. 8, σσ 49-60, 2008.
2006
Ιωάννα Σταύρου, Συγγρ., Εμείς και οι άλλοι: Η ετερότητα στα κείμενα επιστημονικής φαντασίας, Κριτική: Επιστήμη και Εκπαίδευση, τ. 4, σσ 21-33, 2006.
2004
N. Katsiavrias, Συγγρ., The world-conception of st. Gregory Palamas (1296-1359). Secular and theological approaches in the 14th century, Department of Methodology, History and Theory of Science, Athens , 2004.
Μαρία Δρακοπούλου, Σκορδούλης, Κ., και Χαλκιά, Κρυσταλλία, Συγγρ., Ανάλυση Στοιχείων Ιστορίας της Επιστήμης στα Σχολικά Εγχειρίδια Φυσικής της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κατά τον 20ό αιώνα, in 3ο Επιστημονικό Συνέδριο Ιστορίας της Εκπαίδευσης, Πάτρα, 2004.
Μ. Βλάχου, Κεχαγιάς, Θ., Μανδρίκας, Αχιλλέας, και Σπυράτου, Ε., Συγγρ., Ατμοσφαιρικά φαινόμενα: Μια πρόταση εφαρμογής σχεδίου εργασίας για την ευέλικτη ζώνη, Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών: Έρευνα και πράξη, τ. 8-9, σσ 72-82, 2004.
Δημήτριος Μαντζουρίδης, Χαλκιά, Κρυσταλλία, και Σκορδούλης, Κ., Συγγρ., Η Εκλαΐκευση των Φυσικών Επιστημών στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, Θέματα στην Εκπαίδευση, τ. 4 , σσ 311-338, 2004.
Αχιλλέας Μανδρίκας, Συγγρ., Ο ρόλος και η χρήση των εννοιλογικών χαρτών στη διδασκαλία του μαθήματος των Φυσικών Επιστημών, Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών: Έρευνα και πράξη, τ. 10, σσ 58-67, 2004.
2002
E. Nicolaidis, Συγγρ., La détermination des longitudes dans l'espace grec (XVIIe-XIXe siècle), in Le calcul des longitudes (Vincent Jullien ed), Brest, France, 2002.PDF icon Nicolaidis_2006_Longitudes.pdf (66.16 KB)
1999
G. N. Vlahakis, Συγγρ., Oceanography in Greece, 18th- 20thCentury. Ion, 1999, σ 212.

Σελίδες