Από τα εκπαιδευτικά σενάρια με ΤΠΕ στις ιστοεξερευνήσεις. Η περίπτωση της διδασκαλίας θεμάτων από τις Περιβαλλοντικές Επιστήμες.

ΤίτλοςΑπό τα εκπαιδευτικά σενάρια με ΤΠΕ στις ιστοεξερευνήσεις. Η περίπτωση της διδασκαλίας θεμάτων από τις Περιβαλλοντικές Επιστήμες.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2009
AuthorsChalkides, A
Journal TitleΧ-Ray@Εκπαίδευση, περιοδικό του ΚΕΣΕΑ-ΤΠΕ
Start Page9
Issue1
Publication LanguageGreek