Ο ρόλος και η χρήση των εννοιλογικών χαρτών στη διδασκαλία του μαθήματος των Φυσικών Επιστημών

ΤίτλοςΟ ρόλος και η χρήση των εννοιλογικών χαρτών στη διδασκαλία του μαθήματος των Φυσικών Επιστημών
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2004
AuthorsΜανδρίκας, Αχιλλέας
Journal TitleΔιδασκαλία των Φυσικών Επιστημών: Έρευνα και πράξη
Volume10
Start Page58
Pagination58-67
Original PublicationΓρηγόρη