Η Οικουμενική Εκπαίδευση (Global Education) ως εκπαίδευση για την Κοινωνική Δικαιοσύνη: Ιστορική Αναδρομή

ΤίτλοςΗ Οικουμενική Εκπαίδευση (Global Education) ως εκπαίδευση για την Κοινωνική Δικαιοσύνη: Ιστορική Αναδρομή
Publication TypeConference Paper
Year of Publication2008
AuthorsΓκιόλμας, Αριστοτέλη, Σταύρου, Ιωάννα, Σκορδούλης, Κ
Conference Name5ο Διεθνές Συνέδριο Ιστορίας της Εκπαίδευσης με θέμα «Εκπαίδευση και Κοινωνική Δικαιοσύνη»
Conference LocationΠάτρα