Φύλο και Τεχνολογία: Μια ανοιχτή συζήτηση…

ΤίτλοςΦύλο και Τεχνολογία: Μια ανοιχτή συζήτηση…
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2008
AuthorsΚατσιαμπούρα, Γιάννα, Παρκοσίδης, Ιωάννης
Journal TitleΚριτική: Επιστήμη & Εκπαίδευση
Volume8
Start Page49
Pagination49-60
Original PublicationΝήσος