Βιβλιογραφία

Found 102 results
2010
G. Katsiampoura, Συγγρ., John VII the Grammarian: scientist or/and magician, Archives Internationales d’Histoire des Sciences, τ. 60, 2010.
V. Koutalis, Συγγρ., The Little Stone Smiting the Image: The Concept of Revolution and the Temporality of a Specialized Science, [in Greek], Theseis , τ. 113, 2010.
J. Starakis και Halkia, K., Συγγρ., Primary School Students’ Ideas Concerning the Apparent Movement of the Moon, Astronomy Education Review, τ. 9, 2010.
K. Kyriakou και Skordoulis, C., Συγγρ., The Reception of Ernst Haeckel’s ideas in Greece, Almagest , τ. 2, 2010.
A. Nounou, Συγγρ., Review of Debs & Redhead, Objectivity, Invariance and Convention, Metascience, τ. 19, 2010.
I. Stavrou, Skordoulis, C., και Halkia, K., Συγγρ., Science Fiction Literature in Science Education: An empirical study, in ESERA 2009, Istanbul, Turkey, 2010.
K. Dimitriadi και Halkia, K., Συγγρ., Special Relativity: A field where “minds-on” (thought) experiments could be proved valuable didactic tools, in 7th International Conference on Hands-on Science, Rethymnon, Greece, 2010.
A. Stoumpa, Chalkidis, A., και Skordoulis, C., Συγγρ., Student-teachers explaining acidification in three different scales: a case study, in XIV IOSTE International Conference, 2010.
V. Koutalis, Συγγρ., Subtracting from Discourse its Cutting Edge: the Price Paid for the Demarcation of Epistemology from Rhetoric, Kritiki: Critical Science and Education , τ. 10, 2010.
A. Mandrikas και Skordoulis, C., Συγγρ., Teaching Air Mass Movements to Pre-service Elementary Teachers, in 7th International Conference on Hands-on Science, Rethymnon, Greece, 2010.
D. Stavrou, Assimopoulos, S., και Skordoulis, C., Συγγρ., Teaching and learning deterministic chaos: an empirical study on pre-service teachers, in ESERA 2009, Istanbul, Turkey, 2010.
C. Stefanidou, Συγγρ., Teaching and Learning Energy Transformations in the Context of Environmental Crisis, in Contemporary Issues in Education, τ. 1, 2 τ., Αθήνα: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗ, 2010.
C. Stefanidou, Συγγρ., Teaching and Learning Energy Transformations in the Context of Environmental Crisis, in 7th International Conference Hands-on Science, Rethymnon, Greece, 2010.
A. Gkiolmas, Chalkidis, A., Papaconstantinou, A., Stavrou, D., Karamanos, K., και Skordoulis, C., Συγγρ., Teaching concepts of Complex Systems to prospective Greek Primary School teachers, with the use of NetLogo models, in MAPS2 Conference: Teaching of/with Agent-Based Models in the Social Sciences, ENS ULM, Paris, France, 2010.
C. D. Skordoulis και Katsiampoura, G., Συγγρ., Teaching experiments in 18th-19th century Greek physics textbooks, Archives Internationales d’Histoire des Sciences, τ. 60, 2010.
G. Vlahakis, Συγγρ., Title Philosophy is the knowledge of things Divine and Human. Exploring the Divine Logos in the milieu of Science during the Greek 18th century, Almagest, τ. 1, 2010.
A. Velentzas και Halkia, K., Συγγρ., The Use of Thought and Hands-on Experiments in Teaching Physics, in 7th International Conference on Hands-on Science, Rethymnon, Greece, 2010.
I. Starakis και Halkia, K., Συγγρ., Why is it hotter in Summer than in Winter? K-5 students’ & Pre-service elementary teachers conceptions of Seasonal Change, in XIV Symposium of the International Organization for Science and Technology Education (IOSTE), Bled Slovenia, 2010.
G. Vlahakis, Συγγρ., Αναφορές στον Ρήγα και το έργο του. Μια πρώτη διερεύνηση σε αγγλοσαξωνικά κείμενα του 19ου αιώνα, in Ypereia 5, 2010.
M. Terdimou, Συγγρ., Ο Δημήτριος Βικέλας και η σχέση του με την Κρήτη, 1866,1897,1908, Meleti , τ. 5, 2010.
A. Μανδρίκας και Σκορδούλης, K., Συγγρ., Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για υποψήφιους εκπαιδευτικούς Α/θμιας Εκπαίδευσης, in 5ο Συνέδριο Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε., Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: «Το Σταυροδρόμι της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη», Athens, Greece, 2010.
2009
L. Prinou, Halkia, K., και Skodoulis, C., Συγγρ., Adaptation: A field for the development of teleological views. Primary school teachers’ efforts to teach a scientific explanation, in ESERA 2009 , Istanbul, Turkey, 2009.
K. Dimitriadi, Halkia, K., και Skodoulis, C., Συγγρ., An Attempt to teach the Theory of Special Relativity to Students of Upper Secondary Education, in ESERA 2009 , Istanbul, Turkey, 2009.
G. Katsiampoura, Συγγρ., Gendered approaches to the history of science, in 6th Panhellenic Conference on Science Education and ICT in Education , Thessaloniki, 2009.
L. Prinou, Halkia, K., και Skordoulis, C. D., Συγγρ., La Reception de la Theorie de l’ Evolution dans l’ Enseignement Grec, Archives Internationales d’ Histoire des Sciences, τ. 59, 2009.

Σελίδες