Βιβλιογραφία

Found 102 results
2011
C. D. Skordoulis, Συγγρ., Epistemological Aspects of the Historiography of Science in Greece, ORGANON, τ. 43, 2011.
L. Prinou, Halkia, K., και Skordoulis, C. D., Συγγρ., Evolution: Education & Outreach, Evolution: Education & Outreach, τ. 4, 2011.
G. Katsiampoura, Συγγρ., George Koutzakiotis, Αναμένοντας το τέλος του κόσμου τον 17ο αιώνα: ο Εβραίος Μεσσίας και ο Μέγας Διερμηνέας (Awaiting the end of the world in 17th century: the Jewish Messiah and the Great Interpreter), Almagest, τ. 2, 2011.
A. Velentzas και Halkia, K., Συγγρ., The “Heisenberg’s Microscope” as an Example of Using Thought Experiments in Teaching Physics Theories to Students of the Upper Second School, Research in Science Education, τ. 41, 2011.
C. D. Skordoulis, Nicolaidis, E., Koleza, E., και Chasapis, D., Συγγρ., History, Philosophy and Didactics of Science. Athens: Nissos academic publishing, 2011.
B. Gaveau, Nounou, A. M., και Schulman, L. S., Συγγρ., Homotopy and path integrals in the time-dependent Aharonov-Bohm effect, Foundations of Physics, τ. 41, 2011.
M. Terdimou, Συγγρ., Mathematics, Greek Trade and Technology during the period of the Ottoman Rule: three mutually connected sectors, Almagest, τ. 2, 2011.
V. Koutalis, Συγγρ., The Mouse in the Air Pump: Chemistry as a Stage of Criticism for Social Hierarchies, 2011.
K. Karamanos, Gkiolmas, A., και Skordoulis, C. D., Συγγρ., Recent developments in the digital approach of symbolic dynamics, Kybernetes, τ. 40, 2011.
V. Koutalis, Συγγρ., The Scarab Strategy: Knowledge and Power in John Dee’s Monada Hieroglyphicam, in History, Philosophy and Didactics of Science, 2011.
C. D. Skordoulis, Nicolaidis, E., και Katsiampoura, G., Συγγρ., The scientific culture in 18th-19th century Greek speaking communities: experiments and textbooks, in Learning by doing: Experiments and instruments in the History of Science Teaching, 2011.
Κ. Stefanidou, Συγγρ., Subjectivity versus Objectivity of Science in the Context of Teaching Nature of Science to Pre-service Teachers, in 11th International IHPST , Thessaloniki, Greece, 2011.
C. Stefanidou, Συγγρ., Teaching Nature of Science in Pre-Service Teachers through the History of Science- The Case of Electric Charge, in 11th International IHPST , Thessaloniki, Greece, 2011.
Κ. Στεφανίδου, Συγγρ., Title Διδάσκοντας τη φύση της επιστήμης μέσα από την ιστορία των φυσικών επιστημών - Η περίπτωση του ηλεκτρικού φορτίου , in 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διδακτικής Φυσικών Επιστημών και Νέας Τεχνολογίας στην Εκπαίδευση, Αλεξανδρούπολη, 2011.
K. Tampakis, Συγγρ., The unrecognized mechanism: History of science education in the nineteenth century, Almagest, τ. 2, 2011.
A. Velentzas, Halkia, K., και Skordoulis, C. D., Συγγρ., The Use of Thought Experiments in Teaching Physics Theories of the 20th Century to Students of the Upper Secondary Education, in 11th International IHPST and 6th Greek History, Philosophy and Science Teaching Joint Conference, Thessaloniki, Greece, 2011.
K. Στεφανίδου, Συγγρ., Η εξέλιξη της Έννοιας του Ηλεκτρικού Φορτίου: Από τους αρχαίους Έλληνες στον Coulomb, in Ιστορία, Φιλοσοφία και Διδακτική των Επιστημών, Athens, 2011.
M. Terdimou, Συγγρ., Μαθηματικά και Ποίηση: δύο όψεις της πανανθρώπινης ομορφιάς, in ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ & ΤΕΧΝΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ , Athens: Τμήμα Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο , 2011.
2010
G. Katsiampoura, Συγγρ., Comparing two Byzantine quadrivia: the Quadrivium of 1008 and G. Pachymeres Syntagma. Resemblances and differences, in Libri di Scuola e Pratiche Didattiche dall’Antichita al rinancimento, 2010.
I. Starakis και Halkia, K., Συγγρ., “Distance dependence” or “Angle of sun rays Incidence Dependence”? The design of an Experimental Device for Teaching about Seasonal Change, in 7th International Conference on Hands-on Science, Rethymnon, Greece, 2010.
A. Gkiolmas, Chalkidis, A., Papaconstantinou, A., Stavrou, D., Karamanos, K., και Skordoulis, C., Συγγρ., Ecosystem Food Webs as Dynamic Systems: Educating Undergraduate Teachers in Conceptualizing Aspects of Food Webs’ Systemic Nature and Comportment, in 6th National & International HSSS Conference "Systemic Approaches in Social Structures, Athens, Greece, 2010.
E. Bokaris, Συγγρ., The encounter of Lavoisiers' Chemical Nomenclature with the empiricist "Experimental Philosophy" of Demetrious-Daniel Philippides in the Hellenic-speaking regions at the dawn of 19th century, Archives Internationales D' Histoire Des Sciences, τ. 60, 2010.
I. Stavrou, Katsiampoura, G., και Skordoulis, C. D., Συγγρ., Extraterrestrial Intelligence’-Science Fiction Literature In Science Education: A Case Study, in XIV IOSTE International Symposium On Socio-Cultural And Human Values In Science And Technology Education, 2010.
G. Katsiampoura, Συγγρ., Faith or Knowledge? Normative relations between religion and science in Byzantine textbooks, Almagest, τ. 1, 2010.
V. Koutalis, Συγγρ., The Gun Left on the Table: Falsehood, Truth, and the Rhetorical Dimension of Knowing, Outopia , τ. 91, 2010.

Σελίδες