Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για υποψήφιους εκπαιδευτικούς Α/θμιας Εκπαίδευσης

ΤίτλοςΠεριβαλλοντική Εκπαίδευση για υποψήφιους εκπαιδευτικούς Α/θμιας Εκπαίδευσης
Publication TypeConference Paper
Year of Publication2010
AuthorsΜανδρίκας, A, Σκορδούλης, K
Conference Name5ο Συνέδριο Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε., Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: «Το Σταυροδρόμι της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη»
PublisherPEEKPE
Conference LocationAthens, Greece