Το Περιεχόμενο της έννοιας «Πολυπλοκότητα» (Complexity) ως χαρακτηριστικό των οικοσυστημάτων. Η εκπαιδευτική αξία, και οι στόχοι της διδασκαλίας της

ΤίτλοςΤο Περιεχόμενο της έννοιας «Πολυπλοκότητα» (Complexity) ως χαρακτηριστικό των οικοσυστημάτων. Η εκπαιδευτική αξία, και οι στόχοι της διδασκαλίας της
Publication TypeConference Paper
Year of Publication2008
AuthorsΓκιόλμας, Αριστοτέλη, Χαλκίδης, Άνθιμος, Σταύρου, Δημήτριος, Σκορδούλης, Κ
Conference Name4ο Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα «ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Φυσικοί Πόροι, Κοινωνία, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση»,
Conference LocationΠΕΕΚΠΕ, Ναύπλιο