“Η διδασκαλία της θεωρία της εξέλιξης στο Ελληνικό σχολείο: παρελθόν και παρόν”

Τίτλος“Η διδασκαλία της θεωρία της εξέλιξης στο Ελληνικό σχολείο: παρελθόν και παρόν”
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2009
AuthorsPrinou, L, Halkia, L, Skordoulis, CD
Book TitleΗ Διδασκαλία της Θεωρίας της Εξέλιξης: Θεωρητικά και Παιδαγωγικά Ζητήματα
PublisherΕκπαιδευτήρια Γείτονα
CityAthens
Publication LanguageGreek