Ανάλυση Στοιχείων Ιστορίας της Επιστήμης στα Σχολικά Εγχειρίδια Φυσικής της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κατά τον 20ό αιώνα

ΤίτλοςΑνάλυση Στοιχείων Ιστορίας της Επιστήμης στα Σχολικά Εγχειρίδια Φυσικής της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κατά τον 20ό αιώνα
Publication TypeConference Paper
Year of Publication2004
AuthorsΔρακοπούλου, Μαρία, Σκορδούλης, Κ, Χαλκιά, Κρυσταλλία
Conference Name3ο Επιστημονικό Συνέδριο Ιστορίας της Εκπαίδευσης
Date Published10/2004
Conference LocationΠάτρα
Λέξεις κλειδιάScientific Instruments