Μαριάννα Κονδύλη, Ειρήνη Μανιού: Αναπλαισίωση της κοινής γνώσης στα εγχειρίδια Εμείς και ο κόσμος της Α' και της Γ' Δημοτικού: Οι αναπαραστάσεις του φυσικού και του κοινωνικού κόσμου

Πλήρες κείμενο (αρχείο pdf):
https://www.hpdst.gr/el/system/files/kritiki-5-07-3-kondili-maniou.pdf