Κριτική: Τεύχος 11 (2011)

1. Δημήτρης Αθανασάκης: «Πολιτικές του πλήθους στον Σπινόζα και στον A. Negri»2. Χριστίνα Πάλλιου, Ερωφίλη Παπασταύρου: «Συλλογικές πρακτικές και δημόσιος χώρος. Η περίπτωση του Δεκέμβρη»3. Γιώργος Ν. Βλαχάκης: «Ο Κύκλος του Τριάντα. Συμβολή στη μελέτη της ελληνικής επιστημονικής κοινότητας τα χρόνια του Μεσοπολέμου»4. Νίκος Τζ. Σέργης: «Ο ρομαντισμός και ο θετικισμός απέναντι στο “ψηφιακό” σύμπαν: η “αξιολογική κρίση” στις φυσικές επιστήμες ως πρόβλημα μεθόδου»

5. Nathalia Jaramillo, Peter McLaren: “Rethinking Critical Pedagogy: Socialismo Nepatla, and the Spectre of Che”6. Scott Gerard Prinster: “The Heresy Prosecution of Renaissance Scholars: Domenico Scandella, Giordano Bruno, and Galileo Galilei”7. Maria Pournari: “Representation, intentionality, and the epistemological problem of the other minds”8. Κ. Σκορδούλης: «Νέα Εποχή για την ‘ΚΡΙΤΙΚΗ’.Air Jordan XIII 13 Kid