Κριτική - Επιστήμη & Εκπαίδευση

Το περιοδικό «Κριτική - Επιστήμη & Εκπαίδευση» αποτελεί προϊόν εργασίας ενός δικτύου ερευνητών που συγκροτείται με βασικό ενοποιητικό στοιχείο τη βούληση για τη θεωρητική ανασυγκρότηση της ριζοσπαστικής προοπτικής στην επιστήμη και στην εκπαίδευση.
Αποτελεί πεποίθηση των περισσοτέρων μελών του δικτύου ότι η ριζοσπαστική προοπτική δεν μπορεί να αναπτυχθεί αγνοώντας τις θεωρητικές συνεισφορές και παρακαταθήκες των διαφόρων ρευμάτων που συναρθρώνουν τη μαρξιστική παράδοση. Επιδίωξη όλων, όμως, είναι η αξιοποίηση αυτών των θεωρητικών κεκτημένων σε μια πορεία αλληλεπίδρασης με τις αναδυόμενες προσεγγίσεις, τις οποίες συναντάμε σήμερα σε πολλά πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών ως Σπουδές στην Επιστήμη, Πολιτισμικές Σπουδές, Σπουδές Φύλου, Περιβαλλοντικές Σπουδές, αλλά και με τις νέες προσεγγίσεις στη Ιστορία των Επιστημών.
Είναι γνωστό ότι στο χώρο της εκπαίδευσης, στον αγγλοσαξωνικό τουλάχιστον κόσμο από όπου και αντλείται ο κύριος όγκος της σχετικής βιβλιογραφίας, το ρεύμα της Κριτικής Παιδαγωγικής έχει αντιμετωπίσει με καχυποψία ή και με διάθεση υπερβολικής αυστηρότητας τις προσεγγίσεις που προαναφέρθηκαν. Παρ' όλα αυτά, όμως, ποικίλα ζητήματα που έχουν σχέση με την διαφορετικότητα, με την υποεκπροσώπηση συγκεκριμένων ομάδων πληθυσμού στα γνωστικά αντικείμενα των φυσικομαθηματικών επιστημών, με ζητήματα ηθικής της επιστήμης κ.α., δεν μπορούν να αναλυθούν στην πλήρη έκταση τους στο πλαίσιο της Κριτικής Εκπαίδευσης αποκλειστικά. Περαιτέρω θεωρητικές συνεισφορές είναι αναγκαίες.
Στον διεπιστημονικό τομέα της ιστορίας των επιστημών, τις τελευταίες δεκαετίες έχει αναπτυχθεί ο προβληματισμός γύρω από τους τρόπους διάδοσης της κυρίαρχης επιστήμης και τεχνολογίας καθώς και οι συγκριτικές μελέτες διαφορετικών επιστημονικών και τεχνολογικών παραδόσεων. Η ριζοσπαστική προσέγγιση αυτών των θεμάτων δεν αρκείται στο να αναγνωρίζει τις «ιδιαιτερότητες» αλλά μελετά και προβάλλει τις σχέσεις εξουσίας και αλληλεξάρτησης καθώς και τις χρήσεις της επιστήμης από τις κυρίαρχες τάξεις. Στέκοντας κριτικά απέναντι σε κοινωνιολογικές προσεγγίσεις που προσπαθούν να υποβαθμίσουν την ιστορική ανάλυση των σχέσεων εξάρτησης, η ριζοσπαστική προσέγγιση μελετά τις σχέσεις μεταξύ κοινωνικών τάξεων, κρατικών μορφωμάτων ή/και πολιτισμών.
Κοινό στοιχείο όλων όσων συμμετέχουν σ' αυτή την προσπάθεια είναι η πεποίθηση ότι μια άλλη προοπτική για την επιστήμη και την εκπαίδευση (ακόμα και μια άλλη επιστήμη και μια άλλη εκπαίδευση) είναι εφικτή. Πιστεύουμε ότι οι κοινωνικές δυνάμεις της εργασίας και των πολιτισμικών αντιστάσεων διατηρούν την ανανεωτική δυναμική τους και ότι ένας άλλος κόσμος είναι εφικτός, παρά την ηγεμονία ενός πολιτικού και πολιτισμικού συντηρητισμού που έχει οδηγήσει στον κατακερματισμό όχι μόνο του συλλογικού, αλλά και του ατομικού υποκειμένου. Η ανασυγκρότηση του υποκειμένου (συλλογικού και ατομικού), ενός υποκειμένου που διαθέτει την ικανότητα για δράση, συνδέεται άμεσα με τον θεωρητικό εξοπλισμό του.
Με άξονα αυτόν τον προβληματισμό, διοργανώθηκε τον Ιούλιο του 2004 η πρώτη συνάντηση εργασίας στα πλαίσια των σεμιναρίων της Ερμούπολης με θέμα, «Ριζοσπαστικές Προσεγγίσεις στην Επιστήμη και Ιστορία των Επιστημών». Η δεύτερη συνάντηση εργασίας έχει προγραμματιστεί για τον Ιούνιο του 2005 με θέμα, «Επιστήμες και Κοινωνική Δικαιοσύνη».
Το περιοδικό δημοσιεύει κυρίως άρθρα, τα οποία βασίζονται στις εισηγήσεις που ανακοινώνονται κατά τις συναντήσεις εργασίας. Είναι όμως ανοικτό, και προσκαλεί άρθρα που εντάσσονται στη θεματολογία του και προάγουν τον θεωρητικό προβληματισμό, έτσι όπως σκιαγραφήθηκε στις παραπάνω γραμμές. Υπεύθυνη για την αρτιότητα και εγκυρότητα των εργασιών που δημοσιεύονται είναι η Συντακτική Επιτροπή του περιοδικού.
Toute la natation : équipement et accessoires du nageur

Συντακτική Επιτροπή

Κ. Αθανασίου (ΑΠΘ)
Φ. Ασημακοπούλου (ΕΚΠΑ)
Γ. Βλαχάκης (ΕΙΕ)
Ε. Γιαννακοπούλου (ΕΑΠ)
Α. Κασσέτας (Β/θμια Εκπ/ση)
Γ. Κατσιαμπούρα (ΕΚΠΑ)
Ε. Κολέζα (Παν. Ιωαννίνων)
Α. Κουτσούρης (Γεωπονικό Παν/μιο)
Λ. Λάκκα (Σχ. Σύμβουλος)
Γ. Στάμου (ΑΠΘ)
Ε. Μπόκαρης (Παν. Ιωαννίνων)
Ε. Νικολαΐδης (ΕΙΕ)
Π. Πανταζής (ΑΠΘ)
Γ. Παπαδάτος (ΕΚΠΑ)
Ε. Παπαδημητρίου (Παν. Ιωαννίνων)
Γ. Πετράκη (Πάντειον Παν.)
Π. Πολίτης (Παν. Θεσσαλίας)
Μ. Ρετεντζή (ΕΜΠ)
Κ. Σκορδούλης (ΕΚΠΑ)
Χ. Σταθοπούλου (Παν. Αιγαίου)
Β. Τσελφές (ΕΚΠΑ),
Γ. Φουρτούνης (ΑΠΘ)
Κ. Χαλκιά (ΕΚΠΑ)
Δ. Χασάπης (ΑΠΘ)
Α. Χρονάκη (Παν. Θεσσαλίας)Air Jordan III 3 Shoes

Κριτική: Τεύχη

Nike Jordan Super Fly 5

Κριτική: Τεύχος 1 (2005)

Περιεχόμενα τεύχους και σύνδεσμοι προς τα πλήρη κείμενα:

Γιώργος Φουρτούνης: Ο Λουί Αλτουσέρ και η επιστημολογική αντινομία του Μαρξισμού

Ευγενία Κολέζα: Οριοθέτηση του προβληματισμού για την αξιολόγηση: Το τι, το πώς και το γιατί της αξιολόγησης

Λαοκρατία Λάκκα: Εξήντα χρόνια επιγένεσης

Μάνια Γεωργάτου, Λουκία Πρίνου: Η σταθερή εξηγητική αξία της θεωρίας της Φυσικής Επιλογής

Γιάννα Κατσιαμπούρα: Μαρξιστικές θεωρήσεις του Βυζαντίου από την ελληνική ιστοριογραφία

Παύλος Πανταζής: Από τις κριτικές στην Ψυχολογία στην Κριτική Ψυχολογία: Ορισμένες μεθοδολογικές παρατηρήσεις

Δημήτρης Χασάπης: Το επιστημονικό αντικείμενο της Διδακτικής των Μαθηματικών: Παραδοχές και ζητούμενα

Κριτική: Τεύχος 2 (2005)

Περιεχόμενα τεύχους και σύνδεσμοι προς τα πλήρη κείμενα:

Κώστας Σκορδούλης: Ριζοσπαστικές οικολογικές θεωρίες και επιστήμη

Γιάννης Παπαδάτος: Μαρξισμός και ψυχολογία

Ρέα Κακάμπουρα: Πολιτισμική ταυτότητα και Οικογένεια: Διαγενεακές προσεγγίσεις στη σχολική τάξη

Γιώργος Ν. Βλαχάκης: Πρώιμη κριτική ελληνικών χριστιανικών κύκλων στη σύγχρονη επιστήμη. Όψεις και απόψεις

Ανδρέας Ιωάννου Κασσέτας: Αιώνας της Αφαίρεσης

Πλούταρχος Ψωμιάδης: Η παρουσία της Σοβιετικής επιστήμης στην Ελλάδα κατά την περίοδο 1945-1992

Ευθύμιος Μπόκαρης: Η Χημεία ως ασυνέχεια της Αλχημείας. Η επιστημολογική παράδοση του Bachelard για τη συγκρότηση της επιστήμης της χημείας (πρώτο μέρος)

Κριτική: Τεύχος 3 (2006)

Περιεχόμενα τεύχους και σύνδεσμοι προς τα πλήρη κείμενα:

Sandra Harding: Θα μπορούσαν ποτέ οι γυναίκες να είναι νεωτερικές; Ζητήματα επιστήμης και τεχνολογίας

Γιάννα Κατσιαμπούρα: Νεολληνικός Διαφωτισμός: ο χειραφετικός λόγος των επιστημών

Γεωργία Πετράκη: Οι κοινωνικές τάξεις ως θεωρητικό και πολιτικό διακύβευμα

Θύμιος Νικολαΐδης: Θεσμοί και επανάσταση στα επιστημονικά ιδρύματα: Τα αστεροσκοπεία του Παρισιού και της Πετρούπολης

Δημήτριος Αθανασάκης: Μέθοδος, απόδειξη και αλήθεια στην κλασική επιστήμη. Στοιχεία για μια κριτική προσέγγιση της νεωτερικότητας

Ευθύμιος Μπόκαρης: Η Χημεία ως ασυνέχεια της Αλχημείας. Η επιστημολογική παράδοση του Bachelard για τη συγκρότηση της επιστήμης της χημείας (δεύτερο μέρος)

Θόδωρος Κεχαγιάς: Βιβλιοπαρουσίαση. Επιστήμες στην οθωμανική αυτοκρατορία: Οι εκπαιδευτικοί θεσμοί

Κριτική: Τεύχος 4 (2006)

Περιεχόμενα τεύχους και σύνδεσμοι προς τα πλήρη κείμενα:

Παναγιώτης Σωτήρης: Ο υλισμός της συνάντησης: αναζητήσεις και αντιφάσεις του ύστερου Αλτουσέρ

Ιωάννα Σταύρου: Εμείς και οι άλλοι: η Ετερότητα στα κείμενα Επιστημονικής Φαντασίας

Ελένη Γιαννακοπούλου: Λόγος για τη δια βίου μάθηση: μια ανάλυση των νομοθετικών σχεδίων για τη θεσμοθέτηση της δια βίου εκπαίδευσης στην Ελλάδα

Αναστασία Γ. Στάμου & Στέφανος Παρασκευόπουλος: Η γλώσσα των Περιβαλλοντικών κειμένων: Η κριτική επίγνωση της γλώσσας στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Γιώργος Ν. Βλαχάκης: Επιστημονικές διαμάχες, ιδεολογικές αντιπαραθέσεις και προσωπικές έριδες από τον 18ο έως τον 20ο αι. στον ελληνικό πνευματικό χώρο

Θόδωρος Κεχαγιάς: Βιβλιοπαρουσίαση. Επιστήμες στην οθωμανική αυτοκρατορία: Οι εκπαιδευτικοί θεσμοί (μέρος δεύτερο)

Κριτική: Τεύχος 5 (2007)

Περιεχόμενα τεύχους και σύνδεσμοι προς τα πλήρη κείμενα:

Μαριάννα Κονδύλη, Ειρήνη Μανιού: Αναπλαισίωση της κοινής γνώσης στα εγχειρίδια Εμείς και ο κόσμος της Α' και της Γ' Δημοτικού: Οι αναπαραστάσεις του φυσικού και του κοινωνικού κόσμου

Πλήρες κείμενο (αρχείο pdf):
https://www.hpdst.gr/el/system/files/kritiki-5-07-3-kondili-maniou.pdf

Αναστασία Γ. Στάμου, Άννα Χρονάκη:Πως γράφονται τα σχολικά μαθηματικά: επιστημονικοί λόγοι και έμφυλες διαστάσεις στα κείμενα του περιοδικού Ευκλείδης Α

Πλήρες κείμενο (αρχείο pdf):
https://www.hpdst.gr/el/system/files/kritiki-5-07-3-stamou-xronaki.pdf

Βαγγέλης Ιντζίδης: Εκπαίδευση στο αγωνιστικό δημοκρατικό πεδίο: Με αφορμή τη ρητορική περί «καλών» και «κακών» νέων σχολικών βιβλίων

Μαρία Τερδήμου: Γεωμετρία versus Άλγεβρας. Αρχαιοελληνικά και Δυτικά Μαθηματικά: παράλληλες ή διασταυρούμενες επιλογές από τους Έλληνες Λογίους του 18ου αιώνα;

Γεωργία Πετράκη: Η νέα εργατική τάξη

Βαγγέλης Γιαννακόπουλος: Πίσω ολοταχώς στη .... Φεουδαρχία

Joel Kovel και Michael Lowy: Ένα οικοσοσιαλιστικό μανιφέστο (κείμενο αρχείου)

Κριτική: Τεύχος 6 (2007)

Περιεχόμενα τεύχους και σύνδεσμοι προς τα πλήρη κείμενα:

Helena Sheehan: Η επίδραση του Μαρξισμού στις Σπουδές στην Επιστήμη

Ευθύμιος Π. Μπόκαρης: Η Χημική Επανάσταση ως τόπος δοκιμασίας των ιστοριογραφικών στρατηγικών

Δημήτρης Χασάπης: Το ερευνητικό αντικείμενο της διδακτικής ων μαθηματικών: Χαρακτηριστικές επιλογές του κυρίαρχου ρεύματος

Μαρία Ρεντετζή: Φύλο και φυσική στη μεταπολεμική Ελλάδα

Γιώργος Ν. Βλαχάκης: Έμμετρες εικόνες της επιστήμης στο μεταίχμιο δύο αιώνων

Μαρία Τερδήμου: Τα μαθηματικά ως θεολογικό επιχείρημα

Αναστασία Γ. Στάμου, Στέφανος Παρασκευόπουλος: Η κριτική επίγνωση της γλώσσας των περιβαλλοντικών κειμένων

Δημήτρης Αθανασάκης: ο Antonio Negri και η σπινοζική δημοκρατία

Χρήστος Κεφαλής: Michio Kaku, ριζοσπάστης επιστήμονας

Κριτική: Τεύχος 7 (2008)

Περιεχόμενα τεύχους και σύνδεσμοι προς τα πλήρη κείμενα:

Ole Skovmose: Ο αναστοχασμός ως πρόκληση

Πλήρες κείμενο στο αρχείο pdf:
https://www.hpdst.gr/system/files/kritiki-7-08-3-skovmose.pdf

Γιάννης Μηλιός: Η μαρξική έννοια του ασιατικού τρόπου παραγωγής ως κριτική στις εξελικτικές προσεγγίσεις της ιστορίας

Πλήρες κείμενο στο αρχείο pdf:
https://www.hpdst.gr/system/files/kritiki-7-08-25-milios.pdf

Κώστας Στεργιόπουλος: Είναι ενδεχομενική η επιτυχία της επιστήμης;

Πλήρες κείμενο στο αρχείο pdf:
https://www.hpdst.gr/system/files/kritiki-7-08-43-stergiopoulos.pdf

Άννα Κωστούλα: Giambattista Vico: Η Πολιτεία των Γραμμάτων

Πλήρες κείμενο στο αρχείο pdf:
https://www.hpdst.gr/system/files/kritiki-7-08-63-kostoula.pdf

Ελένη Γιαννακοπούλου: Η οργάνωση - διοίκηση της εκπαίδευσης ως επιστημονικό αντικείμενο

Πλήρες κείμενο στο αρχείο pdf:
https://www.hpdst.gr/system/files/kritiki-7-08-81-giannakopoulou.pdf

Ιωάννα Κ. Σταύρου: Εκπαίδευση για τις φυσικές επιστήμες και λογοτεχνία επιστημονικής φαντασίας

Πλήρες κείμενο στο αρχείο pdf:
https://www.hpdst.gr/system/files/kritiki-7-08-91-stavrou.pdf

Νίκος Νικησιανης, Γιώργος Π. Στάμου: «Αειφορία για τη βιοποικιλότητα»... για τη σχέση ιδεολογίας και επιστήμης στον κυρίαρχο λόγο της σύγχρονης οικολογίας

Πλήρες κείμενο στο αρχείο pdf:
https://www.hpdst.gr/system/files/kritiki-7-08-105-nikisianis-stamou.pdf

Κριτική: Τεύχος 8 (2008)

Περιεχόμενα τεύχους και σύνδεσμοι προς τα πλήρη κείμενα:

Άρης Στυλιανού: Μαύρο φως: η κριτική του Ρουσώ στον Διαφωτισμό

Αλέξανδρος Κουτσούρης: Κριτικός ρεαλισμός και το πρόβλημα «διεπιστημονικότητα» - με αναφορά στη γεωργική ανάπτυξη και τις γεωπονικές σπουδές

Βαγγέλης Κούταλης: Αμφισβητώντας τη δικαιοδοσία του νικητή: η κριτική του Ρriestley στον Lavoisier

Γ. Κατσιαμπούρα, Ι. Παρκοσιδης: Φύλο και Τεχνολογία: μια ανοιχτή συζήτηση...

Φίλιππος Τεντολούρης: Διακειμενικότητα, είδη λόγου και κοινωνικές σχέσεις: τα κείμενα της Ευέλικτης Ζώνης

Δημήτριος Σχίζας και Γεώργιος Στάμου: Μπαρόκ και ρομαντικές αντιλήψεις για την ολότητα στην επιστήμη της οικολογίας

Κριτική: Τεύχος 9 (2009)

Περιεχόμενα τεύχους και σύνδεσμοι προς τα πλήρη κείμενα:

Κωνσταντίνος Δ. Σκορδούλης: Φιλοσοφία της κριτικής εκπαίδευσης στις φυσικές επιστήμες

Αριστοτέλης Σ. Γκιόλμας, Ιωάννα Κ. Σταύρου: Η Οικουμενική Εκπαίδευση ως ένα εναλλακτικό μοντέλο εκπαίδευσης για την Αειφορία και την Κοινωνική /Περιβαλλοντική Δικαιοσύνη

Βασίλης Τσελφές, Αντιγόνη Παρούση: Θεατρική αφήγηση επιστημονικών ιδεών: αφορμή για μια διαλεκτική προσέγγιση της μάθησης

Μάνος Σκούφογλου: Η αστική χωρική οργάνωση στη μετάβαση από το φεουδαλισμό στον καπιταλισμό: το παράδειγμα των βόρειων Κάτω Χωρών

Ελένη Γιαννακοπούλου: Έμφυλες ταυτότητες και διοίκηση της εκπαίδευσης

Κώστας Στεργιόπουλος: Επιστημονική μέθοδος και απαγωγικη υποστήριξη του επιστημονικού ρεαλισμού

Πανεπιστημιακοί δηλώνουν: «Είμαστε το ίδιο ένοχοι με τον συνάδελφο Τάκη Πολίτη!»

Κριτική: Τεύχος 10 (2010)

Περιεχόμενα τεύχους:

Σκορδούλης Κωνσταντίνος Δ.: Πέντε χρόνια «Κριτική»: απολογισμός και προοπτικές

Sean Sayers: Η μαρξιστική φιλοσοφία στη Βρετανία: μια επισκόπηση

Άρης Στυλιανού: Πλήθος και δημοκρατία στον Σπινόζα

Βαγγέλης Κούταλης: Αφαιρώντας απ’ το λόγο την οξεία αιχμή του: το τίμημα της οριοθέτησης της επιστημολογίας από τη ρητορική

Γιώργος Φουρτούνης: Ο ύστερος Φουκώ ξαναδιαβάζει τον Καντ: Τι είναι Διαφωτισμός;

Μιχάλης Μπαρτσίδης: Έριδες και συγκρούσεις για την εκπαίδευση στην Κοινότητα Σελίτσης κατά τον 19ο αιώνα: η υπόθεση Ι. Γλαυκωπίδη

Σοφία Χατζηγεωργίου: Η συνεισφορά της διαλεκτικής φιλοσοφίας στην παιδαγωγική εφαρμογή των ευρημάτων της έρευνας στη μνήμη

Κριτική: Τεύχος 11 (2011)

1. Δημήτρης Αθανασάκης: «Πολιτικές του πλήθους στον Σπινόζα και στον A. Negri»2. Χριστίνα Πάλλιου, Ερωφίλη Παπασταύρου: «Συλλογικές πρακτικές και δημόσιος χώρος. Η περίπτωση του Δεκέμβρη»3. Γιώργος Ν. Βλαχάκης: «Ο Κύκλος του Τριάντα. Συμβολή στη μελέτη της ελληνικής επιστημονικής κοινότητας τα χρόνια του Μεσοπολέμου»4. Νίκος Τζ. Σέργης: «Ο ρομαντισμός και ο θετικισμός απέναντι στο “ψηφιακό” σύμπαν: η “αξιολογική κρίση” στις φυσικές επιστήμες ως πρόβλημα μεθόδου»

5. Nathalia Jaramillo, Peter McLaren: “Rethinking Critical Pedagogy: Socialismo Nepatla, and the Spectre of Che”6. Scott Gerard Prinster: “The Heresy Prosecution of Renaissance Scholars: Domenico Scandella, Giordano Bruno, and Galileo Galilei”7. Maria Pournari: “Representation, intentionality, and the epistemological problem of the other minds”8. Κ. Σκορδούλης: «Νέα Εποχή για την ‘ΚΡΙΤΙΚΗ’.Air Jordan XIII 13 Kid

Οδηγίες προς τους Συγγραφείς

Οι εργασίες που υποβάλλονται για κρίση πρέπει να είναι πρωτότυπες και να αποστέλλονται σε ένα από τα μέλη της Γραμματείας Σύνταξης. Η υποβολή εργασίας έχει και την έννοια πιστοποίησης ότι δεν έχει δημοσιευθεί ή υποβληθεί για δημοσίευση σε άλλο έντυπο ή ηλεκτρονικό μέσο. Οι εργασίες δημοσιεύονται μετά από διαδικασία ανώνυμης κρίσης από δύο τουλάχιστον κριτές. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των κριτών ζητείται η γνώμη και τρίτου κριτή.

Μορφή εργασιών
Οι εργασίες υποβάλλονται έντυπα σε τρία αντίτυπα και ηλεκτρονικά σε αρχείο MS Word 2000 ή νεότερο. Το κείμενο είναι γραμμένο σε μια πλευρά σελίδας Α4, με περιθώρια 3cm από όλες τις πλευρές, σε διπλό διάστημα και μέγεθος γραμματοσειράς 12, με αρίθμηση σελίδων.
Στην πρώτη σελίδα εμφανίζεται ο τίτλος, τα ονόματα και τα πλήρη στοιχεία των συγγραφέων, υποδεικνύοντας τον υπεύθυνο για επικοινωνία. Στη δεύτερη σελίδα εμφανίζεται μόνο ο τίτλος της εργασίας, χωρίς τα στοιχεία των συγγραφέων. Περίληψη 100-150 λέξεων προηγείται του κυρίως άρθρου.
Οι υποσημειώσεις βρίσκονται στο τέλος της αντίστοιχης σελίδας και αριθμούνται με τη μορφή εκθέτη χωρίς παρενθέσεις.
Οι εικόνες αναφέρονται στο κείμενο, εμφανίζονται με αριθμητική σειρά και περιγράφονται από υπότιτλους. Κάθε εικόνα αποτελεί ξεχωριστό αρχείο υψηλής ανάλυσης μορφής .tiff. Οι φωτογραφίες και εκτυπώσεις πρέπει να είναι σε τόνους του γκρι και υψηλής ποιότητας για ποιοτική αναπαραγωγή. Να αποφεύγεται το μαύρο ή σκούρο φόντο. Οι εικόνες βρίσκονται σε ξεχωριστή σελίδα η κάθε μία και η θέση τους υποδεικνύεται στο σώμα του άρθρου αναφέροντας: -θέση εικόνας 1-.
Οι πίνακες αναφέρονται στο κείμενο, εμφανίζονται με αριθμητική σειρά και περιγράφονται από τίτλους. Οι πίνακες βρίσκονται σε ξεχωριστή σελίδα ο κάθε ένας και η θέση τους υποδεικνύεται στο σώμα του άρθρου αναφέροντας: -θέση πίνακα 1-. Οι πίνακες περιέχουν μόνο οριζόντιες γραμμές οι οποίες ορίζουν την αρχή και το τέλος τους και διαχωρίζουν τα δεδομένα από τους τίτλους.

Βιβλιογραφικές αναφορές
Οι βιβλιογραφικές αναφορές επισημαίνονται στο σώμα του κειμένου με το επώνυμο του/των συγγραφέα/ων και τη χρονολογία έκδοσης, όπως (James 2002) ή (Smith and Johnson 1994). Άρθρα με τρεις ή περισσότερους συγγραφείς θα πρέπει να αναφέρονται ως (Powels et al. 2000).
Οι αναφορές θα πρέπει να διατάσσονται στο τέλος του άρθρου με αλφαβητική σειρά. Οι συγγραφείς θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι όλες οι αναφορές εμπεριέχονται στο βασικό σώμα του κειμένου και αντίστροφα, ότι η λίστα των αναφορών είναι ολοκληρωμένη, με πλήρη στοιχεία συμπεριλαμβανομένων και των αριθμών των τόμων και των σελίδων.
Οι συγγραφείς ενθαρρύνονται να χρησιμοποιούν το στυλ αναφορών, και τον ηθικό κώδικα γραφής του American Psychological Association.

Αποτελεί σταθερή εκδοτική πολιτική του περιοδικού ότι κανένας/καμία συγγραφέας δεν μπορεί να υποστεί θετική ή αρνητική διάκριση όσον αφορά στο φύλο, τη φυλή, τη θρησκεία ή την εθνικότητα. Τα άρθρα κρίνονται στη βάση της επιστημονικής επάρκειας και μόνο. Εν τούτοις, η Εκδοτική Ομάδα διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί τη δημοσίευση ενός άρθρου, αν υπάρχουν ενδείξεις ότι αυτό απηχεί ή υποστηρίζει σεξιστικά, ρατσιστικά και γενικότερα προσβλητικά σχόλια ή απόψεις που κατευθύνονται εναντίον μιας πολιτισμικής, κοινωνικής, θρησκευτικής ή εθνικής μειονότητας.Men's Tops