Η Ευρώπη των Επιστημών

Η Ευρώπη των Επιστημὠν - Cover
TitleΗ Ευρώπη των Επιστημών
Publication TypeBook
Year of Publication2015
AuthorsBlay, M, Nicolaidis, E
Number of Pages511
PublisherΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ
CityΑθήνα
Publication LanguageGreek
ISBN978-960-250-639-4
Abstract

Πρόλογος στην ελληνική έκδοση

Όταν πριν δεκαπέντε χρόνια γραφόταν ο παραπάνω πρόλογος, η ευρωπαϊκή κρίση, η οποία σ’έναν σημαντικό βαθμό είναι μια κρίση ταυτότητας, δεν ήταν τόσο εμφανής όσο σήμερα. Η Ενωμένη Ευρώπη προχωρούσε με αισιοδοξία για την επέκταση και θεσμική ολοκλήρωση της, αισιοδοξία η οποία έκτοτε έχει υποστεί πολλά πλήγματα. Η παγκοσμιοποίηση, για την οποία λέγαμε ότι οδηγεί στην εξάλειψη της συλλογικής μνήμης, έχει κάνει ακόμα περισσότερα βήματα. Η «μοναδική σκέψη», η οποία ταυτίζεται με τις περιβόητες αγορές και τελικά με τον υλικό πολιτισμό, κυριαρχεί. Σήμερα στην Ευρώπη γίνεται ακόμα περισσότερο επιτακτική η ανάγκη εξεύρεσης κοινών σημείων πολιτισμού, εν τέλει μιας κοινής ευρωπαϊκής ταυτότητας. Από πολλούς έχει τεθεί το ερώτημα αν όντως τελικά υπάρχει μια τέτοια ταυτότητα, κι ακόμα αν χρειαζόμαστε την ύπαρξή της στο σημερινό παγκοσμιοποιημένο κόσμο. Στο αντίθετο ρεύμα, το παρόν βιβλίο φιλοδοξεί να αναδείξει μια σημαντική πτυχή της κοινής ευρωπαϊκής ταυτότητας, ίσως την πλέον σημαντική, αυτή των επιστημών, οι οποίες γεννήθηκαν και αναπτύχθηκαν στον ευρωπαϊκό και μεσογειακό πολιτισμικό χώρο, από την ελληνική αρχαιότητα έως τον 20ο αιώνα.
Για την έκδοσή τού ανά χείρας βιβλίου έχει επικαιροποιηθεί η βιβλιογραφία και έχουν προστεθεί, όταν αυτές υπάρχουν, οι ελληνικές εκδόσεις των ξενόγλωσσων βιβλίων που αναφέρουν οι συγγραφείς. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά τον ακαδημαϊκό Κώστα Κριμπά, ο οποίος πήρε την πρωτοβουλία να προτείνει την ελληνική έκδοση του βιβλίου αυτού στο ΜΙΕΤ. Οι ευχαριστίες μας επίσης στην μεταφράστρια, στους επιμελητές και στον εκδοτικό μηχανισμό του ΜΙΕΤ για τον μόχθο τους που οδήγησε σ’ένα τόσο άρτιο εκδοτικό αποτέλεσμα.

Μισέλ Μπλαί
Ευθύμιος Νικολαΐδης