Από την ολιστική και οικοσυστημική θεώρηση της φύσης στην οικολογία στην ολιστική και συστημική προσέγγιση στην περιβαλλοντική εκπαίδευση

TitleΑπό την ολιστική και οικοσυστημική θεώρηση της φύσης στην οικολογία στην ολιστική και συστημική προσέγγιση στην περιβαλλοντική εκπαίδευση
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2012
AuthorsKyriakou, K, Mandrikas, A
Journal TitleKritiki: Critical Science and Education
Volume12