Η εξέλιξη της Έννοιας του Ηλεκτρικού Φορτίου: Από τους αρχαίους Έλληνες στον Coulomb

TitleΗ εξέλιξη της Έννοιας του Ηλεκτρικού Φορτίου: Από τους αρχαίους Έλληνες στον Coulomb
Publication TypeConference Paper
Year of Publication2011
AuthorsΣτεφανίδου, K
Conference NameΙστορία, Φιλοσοφία και Διδακτική των Επιστημών
Publishernissos academic publishing
Conference LocationAthens
Publication LanguageGreek