Η Πολυπλοκότητα (Complexity), ως συμπεριφορά των οικοσυστημάτων και η διδασκαλία της με το περιβάλλον προγραμματισμού και μοντελοποίησης NetLogo

Event type: 
Presentations
Language(s): 
Greek