Γιάννα Κατσιαμπούρα: Μαρξιστικές θεωρήσεις του Βυζαντίου από την ελληνική ιστοριογραφία