Μάνια Γεωργάτου, Λουκία Πρίνου: Η σταθερή εξηγητική αξία της θεωρίας της Φυσικής Επιλογής