Βαγγέλης Γιαννακόπουλος: Πίσω ολοταχώς στη .... Φεουδαρχία