Σοφία Χατζηγεωργίου: Η συνεισφορά της διαλεκτικής φιλοσοφίας στην παιδαγωγική εφαρμογή των ευρημάτων της έρευνας στη μνήμη