Μιχάλης Μπαρτσίδης: Έριδες και συγκρούσεις για την εκπαίδευση στην Κοινότητα Σελίτσης κατά τον 19ο αιώνα: η υπόθεση Ι. Γλαυκωπίδη