Σκορδούλης Κωνσταντίνος Δ.: Πέντε χρόνια «Κριτική»: απολογισμός και προοπτικές