Δημήτριος Σχίζας και Γεώργιος Στάμου: Μπαρόκ και ρομαντικές αντιλήψεις για την ολότητα στην επιστήμη της οικολογίας